AMITTY ZN s.r.o.

Operační program zaměstnanost

03 Operační program Zaměstnanost

AMITTY ZN - pracovní růst zaměstnanců

Firma AMITTY ZN s.r.o. zaměstnává přes 90% zdravotně znevýhodněných zaměstnanců. Projekt je zaměřen na růst profesního vzdělávání těchto zaměstnanců, ale i managerského týmu a osob nad 54 let. Bude poskytnuto vzdělání pracovníkům firmy v různých oblastech - práce s PC, oblast komunikace, účetní základy aj.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob):35. Hlavním úkolem je zaměstnancům na nekvalifikovaných místech poskytnout další profesní růst pomocí získání nových znalostí v oblasti jejich pracovního zaměření, pomoci vedoucím pracovníkům nabýt nové znalosti v oblasti komunikace a budování firmy a dále zvýšit kvalifikaci pracovníkům v oblasti administrativy.